Για τα  όσα ανέφερε στη  σημερινή «θεατρική» του  παράσταση ο  επικεφαλής της παράταξης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» σχετικά με τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων από το πρόγραμμα INTERRREG V-A “Ελλάδα –Ιταλία  2014-2020», όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά της  7ης και της 8ης Επιτροπής Παρακολούθησης η Περιφέρεια Ηπείρου, ως μέλος της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου,  έχει ψηφίσει τόσο υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού του έργου Cooperation for Health – “COOFHEA”, όσο και υπέρ της έγκρισης της σχετικής στοχευμένης επείγουσας  πρόσκλησης. Μάλιστα ύστερα από αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου επιτεύχθηκε αύξηση του προϋπολογισμού και χρηματοδότηση όλων των νοσοκομείων   της Περιφέρειάς μας.   

Τέλος, κατά την διάρκεια της 9ης Επιτροπής Παρακολούθησης η  Περιφέρεια Ηπείρου  ψήφισε  επίσης υπέρ της έγκρισης της στοχευμένης επείγουσας πρόσκλησης που αφορά την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού – για όλα τα νοσοκομεία της Ηπείρου – και το έργο βρίσκεται στο στάδιο της τελικής έγκρισης. Kατά συνέπεια τα όσα ανέφερε ο κ. Ριζόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. 

 Τα υπόλοιπα της συνέντευξής του, πέραν της εμφανούς ζηλοφθονίας που τον διέκρινε,  στερούνται σοβαρότητας και σε κάθε περίπτωση μπορεί ο επικεφαλής της παράταξης- εκτός των τηλεοπτικών διαγγελμάτων με τις συνήθεις προσβλητικές και συκοφαντικές αναφορές στον Περιφερειάρχη – να απευθυνθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να ενημερωθεί και να  λάβει τις δέουσες απαντήσεις μέσα από επίσημα έγγραφα. “

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!