Με έγγραφο της προς το Δήμο Ιωαννιτών, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώνει τη σύμφωνη  γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί», προϋπολογισμού 1.684.894,77 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!