“Χρονιά εκλογών το 2023 και μετά τις βουλευτικές, ήρθαν και αυτές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γνωρίζοντας τη σημαντικότητα και τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ποιότητα ζωής και στην οικονομία, αποφάσισα να συμμετάσχω στις εκλογές του Οκτωβρίου με στόχο ο δημόσιος διάλογος να περιλαμβάνει θέματα:
• ανάδειξης του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του θεσμού των Περιφερειών
• ανάγκης ενεργής συμμετοχής των πολιτών αλλά και των επιστημονικών / επαγγελματικών φορέων για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής κατεύθυνσης και στρατηγικής ανάπτυξης της Ηπείρου
• αξιολόγησης της πορείας και ανασυγκρότησης της παραγωγής στην περιοχή
• δυνατοτήτων ένταξης στην αγροτική παραγωγή νέων επιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων και εργαλείων
• σχεδιασμού των αστικών περιοχών της Ηπείρου με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
• βελτίωσης της προσβασιμότητας των κατοίκων της υπαίθρου στις υπηρεσίες και στα αγαθά των πόλεων
• σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς με σεβασμό στο περιβάλλον και στον υπάρχοντα τρόπο ζωής
Με δυο λόγια
• η περιφέρεια Ηπείρου χρειάζεται ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών αλλά και όλων των παραγωγικών και κοινωνικών πεδίων
• οι κάτοικοι της θέλουν ισονομία και αξιοκρατία για τους ίδιους και διαφάνεια και λογοδοσία για τους θεσμούς
• οι εποχές απαιτούν την εμπλοκή όλων των πολιτών στα κοινά, κανείς δεν μπορεί να τα ξέρει όλα και να τα κάνει όλα μόνος του
ΗΛΙΑΝΑ ΤΣΟΛΙΟΥ
Κτηνίατρος ΑΠΘ
MSc Διαχείριση Αποβλήτων”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!