Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου με το Υπουργείο Πολιτισμού για την εκτέλεση του έργου : “Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ’ στην Αρχαία Νικόπολη” προυπολογισμού 30.000 ευρώ ενέκρινε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου. Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η προώθηση όλων των απαραίτητων αρχαιολογικών εργασιών που θα συμβάλλουν στη συμπληρωματική αποκάλυψη, αποκατάσταση και ανάδειξη της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Δ’ της Νικόπολης η οποία δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως και δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς ακόμη.
Η Βασιλική Δ’ βρίσκεται στη έξω από τα τείχη της παλαιοχριστιανικής Νικόπολης αλά μέσα και κοντά στα ρωμαϊκά τείχη και τη Νοτιοανατολική τους Πύλη. Η θέση της έξω από τη χριστιανική πόλη και οι ταφές που βρέθηκαν στο εσωτερικό της οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο ναός θα πρέπει να σχετίζεται με ένα από τα χριστιανικά κοιμητήρια. Η Βασιλική Δ είναι τρίκλιτη, ξυλόστεγη, με τριμερές προεξέχον εγκάρσιο κλίτος, νάρθηκα με προσκτίσματα και αίθριο.
Δύο θύρες οδηγούν στον νάρθηκα, που σώζει μικρό τμήμα από το ψηφιδωτό δάπεδό του. Στο κέντρο του δαπέδου, ανάμεσα σε γεωμετρικά σχέδια, εικονίζεται στεφάνι με πολύχρωμα άνθη και καρπούς, τα οποία συγκρατεί ελισσόμενη ταινία. Πρόκειται για συχνότατο στη γλυπτική διακοσμητικό θέμα, σπάνιο όμως στη διακόσμηση ψηφιδωτών δαπέδων, στοιχείο ενδεικτικό της υψηλής και πρωτότυπης καλλιτεχνικής ποιότητας του εργαστηρίου της Νικόπολης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!