Τη σύμφωνη γνώμη της για τα τεύχη διακήρυξης και τις αντίστοιχες διαδικασίες για δύο Υποέργα παρέχει με έγγραφά της η Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα:

Α) προς το Δήμο Ιωαννιτών για την  Προμήθεια Εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Ιωαννίνων» (α/α Υποέργου 2) της Πράξης «Κατασκευή “Πράσινου Σημείου” στο Δήμο Ιωαννιτών»  συνολικού προϋπολογισμού € 353.834,00 με ΦΠΑ (€ 285.350,00 προ ΦΠΑ) που αναλύεται ως εξής: δημόσια δαπάνη € 320.696,70 με ΦΠΑ (€ 258.626,37 προ ΦΠΑ) και συμμετοχή Δικαιούχου € 33.137,30 με ΦΠΑ (€ 26.723,63 προ ΦΠΑ). 

Β) Προς τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας για το Υποέργο ««Αντικατάσταση οχημάτων με νέα ενεργειακά, αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών ΥΠΟΕΙΔΟΣ Α »» ΑΑ 3της Πράξης ««Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών της ΔΕΥΑΗ»   συνολικού προϋπολογισμού «111,600 €».

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!