Τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και την προκήρυξη του έργου «Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων»  του Δήμου Ιωαννιτών, διατύπωση η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου. 

Το έργο – προϋπολογισμού 630.000 ευρώ –  εντάσσεται στην πράξη «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Ιωαννιτών με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών οχήματα». 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!