Στην κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση – με σαφείς και αυστηρούς όρους – επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ), ισχύος 1,70 MW, επί του υδατορέματος Αμάραντος που διέρχεται από τον οικισμό Αγίας Βαρβάρας, Δ.Ε. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», προχώρησε στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης στην τοποθέτησή του, κατά την παρουσίαση του θέματος, υπογράμμισε πως πλέον των όρων που έθεσε η υπηρεσία για την φάση λειτουργίας και κατασκευής του έργου τίθεται και σαφής επιπλέον όρος της Επιτροπής πως η υδροληψία και το σύνολο των έργων του μικρού υδροηλεκτρικού δεν θα επηρεάσουν σε καμία περίπτωση την υφιστάμενη και κάθε μελλοντική υδροδότηση, αλλά και κάθε άλλη χρήση νερού του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής της Κόνιτσας, καθώς και της περιοχής των Ιωαννίνων αν υφίσταται σχετική δυνατότητα μετά την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κόνιτσας και εφόσον μελλοντικά επικαιροποιηθεί και τροποποιηθεί παλαιότερη μελέτη που υπήρχε για το θέμα αυτό και δεν εγκρίθηκε. Επίσης τέθηκε και επιπλέον όρος κατά τον οποίο ο επενδυτής του έργου θα πρέπει να εφαρμόσει τις διατάξεις που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη και να ικανοποιήσει τα αιτήματα των τοπικών Κοινοτήτων Αμαράντου και Αγίας Βαρβάρας

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!