“ΚΑΛΑΜΑΣ. Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Ποια δεδομένα έχουμε για τον Καλαμά μέχρι σήμερα:
1ον α)Καταγραφή ιστορικών δεδομένων – βιβλιογραφία από την διαμόρφωση του ίδιου του ποταμού αλλά και από την δραστηριότητα και συμπεριφορά των παραποτάμιων οικισμών και των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται χρησιμοποιώντας τους δρόμους και τα νερά του Καλαμά.
β)Βιντεοσκόπηση όλου του ποταμού από τις πηγές μέχρι τις εκβολές, έκθεση φωτογραφίας, χιλιάδες ακόμη φωτογραφίες που καταδεικνύουν την χλωρίδα και πανίδα. Μα κυρίως την ομορφιά του Kαλαμα σε όλο του το διάβα.
2ον Εμπειρικά δεδομένα
α)Βάζουμε το χέρι στα νερά του και αν δεν ξεπλυθούμε αμέσως με καθαρό νερό βγάζουμε σπυριά.
β)Οι καραβίδες εξαφανίστηκαν και δεν οφείλεται στην πανώλη αλλά στην μόλυνση των νερών.
γ)Τα περισσότερα ψάρια έχουν εξαφανιστεί όπως και οι βίδρες
δ)Όπου είναι λίγο στάσιμα τα νερά του η οσμή είναι έντονη
ε)Υπάρχουν παντού σκουπίδια,σακούλες και κουτιά από φυτοφάρμακα κ.τ.λ.
3ον Επιστημονικά δεδομένα
α)Υπάρχουν με τις πιο επιστημονικές μεθόδους «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» αλλά και άλλων υπηρεσιών» καταμετρήσεις όλων των ρύπων και των βλαβερών ουσιών που υπάρχουν στα νερά του ποταμού από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του.
β)Υπάρχουν καταγραφές όλων των επιπτώσεων αυτών των στοιχείων και ουσιών στην πανίδα και χλωρίδα κατά μήκος του ποταμού. «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
γ)Υπάρχουν οι προτάσεις του Τ.Ε.Ε.Τμήμα Ηπείρου στην επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «ΠΕΚΑ» την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και την ομάδα μελέτης.
4ον Υπάρχουν καταγεγραμμένα τα Ονοματεπώνυμα όλων των ρυπογόνων εστιών τα απόβλητα των οποίων δέχεται ο Καλαμάς.
α)Αστικά λύματα Παρακαλάμου ,αλλά και όλων των παραποτάμιων οικισμών.
β)Αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων των γύρω από το ποτάμι καλλιεργήσιμων εκτάσεων
γ)Υπάρχοντες πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες
δ)Επιχειρήσεις της Βιομηχανικής περιοχής καθώς και οι Πίνδος-Νιτσιάκος-Νοσοκομεία-Δωδώνη και μονάδες και επιχειρήσεις εκτός Βιομηχανικής περιοχής και κυρίως τα αστικά λύματα της πόλης των Ιωαννίνων
5ον Οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται κοντά στο ποτάμι και κυρίως όσοι αγρότες ξεπλένουν τα ψεκαστικά κοντά στο ποτάμι ή στα αυλάκια και ρίχνουν τις σακούλες και τα κουτιά στο νερό.
6ον Τα λιμνάζοντα νερά στους τάφρους των αποστραγκιστικών αλλά και κύρια η τάφρος της Λαψίστας
Παρά το τεράστιο πρόβλημα που έχει σήμερα ο Καλαμάς αναμένετε επιπλέον επιβάρυνση και του ποταμού και του οικοσυστήματος? Όπως φαίνεται ΝΑΙ
Ι) Η πόλη των Ιωαννίνων θα μεγαλώνει
ΙΙ) Η ΤΕΡΝΑ μάλλον δεν εγκατέλειψε την ιδέα δημιουργίας φράγματος στο Μαζαράκι καθώς και το Υπουργείο «ΠΕΚΑ» – μαρτυρία Καλογιάννη στο Μαζαράκι
ΙΙΙ) Αλίμονο αν εγκατασταθούν μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες κοντά στο ποτάμι
ΙV) Υπάρχει πρόταση δημιουργίας βιομηχανικής περιοχής στο Καλπάκι και μάλιστα υψηλών ρύπων. Με αποδέκτη των αποβλήτων τον ΚΑΛΑΜΑ.
Με όλα τούτα και πόσα ακόμη μπορεί να προσθέσει κάποιος το ερώτημα είναι:
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑ?????
Η απάντηση μου είναι ΝΑΙ.
Και αμέσως μπαίνει το ερώτημα ΠΩΣ????
α) Όλοι εμείς και όχι μόνο που δραστηριοποιούμαστε κοντά στο ποτάμι, να πειστούμε,να οργανωθούμε και να διεκδικήσουμε.
β) Να δημιουργηθεί με νομοθετική ρύθμιση επιτροπή διαχείρισης των υδάτων του Καλαμά καθ’όλο το μήκος του Νομού Ιωαννίνων.
γ)Εδώ ξαναβάζω το ερώτημα: ο Δήμος Ζίτσα να ξεκαθαρίσει τίνος παιδιού το χατίρι θα χαλάσει και τίνος θα φτιάξει. Του Καλαμά ή της βιομηχανικής περιοχής?εδώ έλαβα μια απάντηση από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Ζίτσα Πάνο Παππά ότι ο δήμος δεν έχει αρμοδιότητα. Διαφωνώ ριζικά!!!
Οι δήμοι Ζίτσας και Πωγωνίου να δραστηριοποιηθούν γύρω από το ζωτικό θέμα για το ποτάμι και να επεμβαίνουν δυναμικά.
δ)Οι ίδιοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να αντιληφθούν ότι περαιτέρω επιβάρυνση του ποταμού θα αποβεί σε βάρος τους.
ε)Καθαρισμός των αποστραγγιστικών αυλακιών και τάφρων .
ζ)Βιολογικός Παρακαλάμου.
η)Αλλαγή τρόπου άρδευσης αντί της κατάκλισης,με τεχνητή βροχή του κα΄μπου Μαζαρακίου-Κουκλιων-Παρακάλαμου-Καλπάκιου.
θ)Μη έγκριση για εγκατάσταση μεγάλων πτηνοτροφικών και άλλων μονάδων κοντά στο ποτάμι
ι)Όλες οι ρυπογόνες επιχειρήσεις να έχουν βιολογικό καθαρισμό ,ελεγχόμενο.
Επειδή όμως δεν τις εμπιστευόμαστε οι έξοδοι να οδηγούνται στον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό της πόλης των Ιωαννίνων. Αν δεν επαρκεί ο υπάρχον να δημιουργηθεί και άλλος. Επιπλέον τα νερά αυτά του βιολογικού καθαρισμού να επιστρέφουν στη λίμνη,για να την εμπλουτίζουν με νερά καθαρά όπως μαs βεβαιώνουν οι επιστήμονες ότι θα είναι καθαρά. Γιατι.να φέρουν νερό από Κόνιτσα ή Μέτσοβο όπως προβλέπει το σχέδιο Καλογιάννη? Σε αυτή τη περίπτωση ο έλεγχος θα είναι πραγματικός γιατί θα υπάρχει η δύναμη της πόλης..
κ)Όχι φράγμα στο Μαζαράκι
λ)Οι αγροφύλακες να είναι οι φύλακες του Καλαμά
μ)Ένταξη του τμήματος του ποταμού στα όρια του Νομού σε πρασταετυόμενη περιοχή «ΝΑΤΟΥΡΑ»,όπωςs το τμήμα τηs ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.
Με την άλλη πρόταση για τον Καλαμά δεν διεκδικώ ούτε την μοναδικότητα ούτε το αλάθητο. Την καταθέτω όμως προς όλους για να γίνει με αφαίρεση τυχόν λαθών αλλά κυρίως με πρέσθεση και άλλων σκέψεων-απόψεων και προτάσεων να γένει το εργαλείο που σε κάθε ευκαιρία να είναι οδηγός αναστροφήs, να γίνει εργαλείο φραγμός σε περαιτέρω καταστροφή του ΚΑΛΑΜΑ.
Τα στοιχεία που αναγράφω υπάρχουν στο διαδίκτυο,στο πανεπιστήμιο,σε διάφορες υπηρεσίες στην κίνηση για την προστασία του Καλαμα καθώς και στους Δήμους Ζίτσαs και Πωγωνίου.
Μπορούμε να αναστρέψουμε την κατάσταση
Μπορούμε να προστατεύσουμε το ποτάμι μας
Ζηκόπουλοs Σταύροs Oικονομολόγοs – Αμπελουργός
Τηλ.επικοινωνίας 2651036971 / 6979003515

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!