Η  Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και:

  • Του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου «Υποδομές Προσβασιμότητας Βορειοανατολικής Ακρόπολης Κάστρου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ 
  • του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Ζίτσας », προϋπολογισμού 230.000 ευρώ
  • του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελληνικού δήμου Βορείων Τζουμέρκων », προϋπολογισμού 125.000 ευρώ
  • του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου « Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Λάιστας », προϋπολογισμού 60.000 ευρώ
  • του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες επισκευής κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων στα όρια του πρώην δήμου Κατσανοχωρίων (παροχή υπηρεσιών) », προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
  • του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Επείγουσες εργασίες μεταφοράς στραγγισμάτων από υφιστάμενη δεξαμενή επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου (Α΄ φάσης) προς ΕΕΛ Πάργας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 24.800 ευρώ
  • των Δήμων Ζαγορίου, Κόνιτσας Μετσόβου και Πωγωνίου για την υλοποίηση του υποέργου «Δημιουργία δικτύου μονοπατιών πεζοπορίας εντός των ορίων των Δήμων Ζαγορίου,, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου της Περιφέρειας Ηπείρου»» , προϋπολογισμού 3.200.000,00 ευρώ,για την υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

 

 Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!