«Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο έτος λειτουργίας της νέας πλατφόρμας “ψηφιακών ραντεβού” myOAEDlive για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών, μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 8.000 ραντεβού με πολίτες και επιχειρήσεις, που δήλωσαν πολύ υψηλά ποσοστά ικανοποίησης για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας και την εξυπηρέτησή τους από τα στελέχη του Οργανισμού», σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι, μέσω της πλατφόρμας myOAEDlive, για πρώτη φορά, άνεργοι και επιχειρήσεις μπορούν να προγραμματίζουν ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα για υπηρεσίες μέσω τηλεδιάσκεψης (βιντεοκλήσης) με τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους ανέργων και εργοδοτών του ΟΑΕΔ, αποφεύγοντας την προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ). Η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ανέργους και επιχειρήσεις, ενώ, τον περασμένο Μάρτιο, εμπλουτίστηκε με επιπλέον υπηρεσίες, όπως η επικαιροποίηση στοιχείων του μητρώου εγγεγραμμένων ανέργων και η αναζήτηση θέσεων εργασίας ή εργαζομένων στον ΕΟΧ, μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης και επαγγελματικής κινητικότητας EURES.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η ανταπόκριση των πολιτών κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της πλατφόρμας ήταν εντυπωσιακή, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 8.000 ραντεβού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, το 67% των κρατήσεων αφορούσε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ανέργους, το 11% συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, το 21% επικαιροποίηση στοιχείων μητρώου ανέργων και το 1% υπηρεσίες του ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης και επαγγελματικής κινητικότητας EURES. Σημειώνεται ότι η παροχή από τον ΟΑΕΔ εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης πολιτών με δυνατότητα διερμηνείας (15 γλώσσες) αποτελεί καινοτομία για τον δημόσιο τομέα, ενώ 3% των ραντεβού πραγματοποιήθηκε με διερμηνεία ξένης γλώσσας, νοηματικής ή χειλαναγνωσίας.Τα στοιχεία από την έρευνα ικανοποίησης πολιτών, η οποία διεξάγεται συστηματικά με την αποστολή στον πολίτη ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αμέσως μετά την υλοποίηση τηλεδιάσκεψης, καταδεικνύουν την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι πολίτες αξιολόγησαν πολύ θετικά τα “ψηφιακά ραντεβού”, καθώς 91% δήλωσε απόλυτα ή πολύ ικανοποιημένο από την εξυπηρέτηση υπαλλήλου, 86% από την παροχή χρήσιμων πληροφοριών, 83% από την ευκολία σύνδεσης, 82% από τη χρονική διάρκεια, ενώ 86% δήλωσε απόλυτα ή πολύ ικανοποιημένο συνολικά. Η υπηρεσία myOAEDlive θεωρήθηκε καλή πρακτική και δημοσιεύθηκε στη βάση των καλών πρακτικών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network).

Μέσω της συνεχιζόμενης και στενής συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο ΟΑΕΔ έχει ως στόχο την επέκταση και τη συνεχή βελτίωση της πλατφόρμας, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του Οργανισμού και της συνεχούς ανάπτυξης αμεσότερων και σύγχρονων υπηρεσιών προς τους πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση myoaedlive.gov.gr, ενώ είναι προσβάσιμη και μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ».

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!