Τα “Σήματα” Πιστοποίησης στις πρώτες 50 επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ένταξης και αποτελούν επίσημα μέλη του clusterτης Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θέατρων της Ηπείρου.Οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται και στις τέσσερις Π.Ε της Ηπείρου θα έχουν επιπλέον πρόσβαση και στο ψηφιακό PRESS KIT της Πολιτιστικής Διαδρομής με σχετικό υλικό Μarketing της Περιφέρειας.
Το προσεχές διάστημα αναμένονται νέες δράσεις από την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε, ώστε κλείσει να ο 1ος κύκλος πιστοποίησης των επιχειρήσεων για το cluster και να ανοίξει ο νέος κύκλος εγγραφών.
Το ”Dhub”, η νέα δομή – θερμοκοιτίδα του Διαζώματος, παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον DMO και στο Cluster της Πολιτιστικής Διαδρομής των Αρχαίων Θέατρων της Ηπείρου και συντηρεί ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και τη διακυβέρνησή τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!