Το «γεφύρι του Γκρέτσι» βρίσκεται στο Πωγώνι, στο χωριό Παλαιόπυργος και ενώνει το Γορμό ποταμό, ο οποίος μαζί με τον Καλπακιώτικο συνεχίζουν και απολήγουν στο Θύαμι ή Καλαμά ποταμό. Συνέδεε τον Παλαιόπυργο με τα χωριά Βήσσανη και Δελβινάκι. Σύμφωνα με πηγές χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, χωρίς όμως να διασώζονται περισσότερες πληροφορίες για το ποιος ήταν ο δημιουργός του.

Πρόκειται για πέτρινη κατασκευή με ένα μεγάλο τόξο, που έχει άνοιγμα 8,30 μέτρα, ύψος 4,5 μέτρα και δυο μικρότερα ανακουφιστικά τόξα. Αποτελεί ιστορικό κειμήλιο για την ευρύτερη περιοχή και πρόκειται για αληθινό κομψοτέχνημα, στολίδι λαϊκής αρχιτεκτονικής στο οποίο εκφράζεται ο τρόπος επιβίωσης και επικοινωνίας των κατοίκων της εποχής εκείνης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!