Ο οικισμός βρίσκεται σε φυσικά οχυρή θέση και ελέγχει οπτικά την παραλιακή πεδιάδα της Πλαταριάς!

Ο οχυρωμένος οικισμός στο Πολυνέρι (παλαιότερα Κούτσι) του Δήμου Συβότων βρίσκεται στην ανατολική πλαγιά του όρους Βραχωνάς, σε σημείο το οποίο ελέγχει οπτικά την παραλιακή πεδιάδα της Πλαταριάς. Το Πολυνέρι είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, όπου ένας οικισμός κατοικείται αδιαλείπτως από την παλαιολιθική εποχή έως και σήμερα. Ο οικισμός βρίσκεται σε φυσικά οχυρή θέση, ιδίως από τη βόρεια και νότια πλευρά, με απότομες πλαγιές και απόκρημνους βράχους…
Το τείχος έχει πάχος περίπου 3,50 μέτρα και ενισχύεται με θλάσεις και ορθογώνιους πύργους. Η κύρια πύλη του οικισμού βρίσκεται στα δυτικά και προστατεύεται με μία ισχυρή προβολή του τείχους. Μία δευτερεύουσα πύλη εντοπίζεται στα ανατολικά, που οδηγούσε σε μία πηγή σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τον οικισμό και στην πεδιάδα. Δεν υπάρχουν καθόλου ιστορικά στοιχεία ή πηγές που να μας ενημερώνουν για την ιστορική εξέλιξη του οχυρωμένου οικισμού κατά την πάροδο των αιώνων. Η απαρχή του ορίζεται μάλλον κατά τον 4ο αιώνα π.Χ., όταν δημιουργούνται και οι περισσότεροι οικισμοί της Θεσπρωτίας, επιζεί κατά τους ελληνιστικούς χρόνους και καταστρέφεται μάλλον μαζί με τις υπόλοιπες ηπειρωτικές πόλεις το 167 π.Χ. από τους Ρωμαίους, μετά την ήττα του Περσέα στην Πύδνα. Την περίοδο αυτή ή και αργότερα στη βορειοδυτική γωνία του αρχαίου οικισμού κατασκευάζεται μικρό κάστρο τριγωνικής κάτοψης, το οποίο φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε και κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Στα νεότερα χρόνια ο οικισμός επεκτείνεται και εκτός των τειχών. Λόγω ακριβώς αυτής της συνεχούς διαχρονικής κατοίκησης, με εξαίρεση την οχύρωση, ελάχιστα κατάλοιπα των αρχαίων χρόνων έχουν διατηρηθεί στο εσωτερικό του οικισμού και περιορίζονται -ως επί το πλείστον- σε απλά λαξεύματα θεμελίωσης πάνω στο φυσικό βράχο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!