Ο ΟΠΕΚΑ παρουσιάζει ένα νέο επίδομα για τις ορεινές περιοχές, δίνοντας έμφαση σε οικογένειες με ή χωρίς ανήλικα τέκνα, που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και προϋποθέσεις. Ανακαλύψτε ποιοι δικαιούχοι είναι και πώς μπορείτε να ωφεληθείτε.

Το επίδομα, γνωστό ως “Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 2024” αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο υποστήριξης για τους κατοίκους που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να αντιμετωπίσουν τις επιπλέον δαπάνες που συνδέονται με τον τρόπο ζωής εκεί και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Για να λάβετε το επίδομα, πρέπει να έχετε ορισμένες προϋποθέσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό το επίδομα διαφέρει από το επίδομα παιδιού που εκδίδεται κάθε δύο μήνες από τον ΟΠΕΚΑ, καθώς αποσκοπεί στην υποστήριξη των οικογενειών γενικά.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος, ύψους 600 ευρώ, περιλαμβάνουν όλες τις οικογένειες με μέλη που έχουν είτε ελληνική είτε ευρωπαϊκή υπηκοότητα. Όσα μέλη πληρούν αυτά τα κριτήρια, καλούνται να υποβάλουν αίτηση για να επωφεληθούν από αυτήν τη στήριξη.

Με αυτόν τον τρόπο, το νέο επίδομα ορεινών περιοχών 2024 αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση των κατοίκων σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και παρέχοντας ουσιαστική οικονομική στήριξη.

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: Αίτηση

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την εισοδηματική ενίσχυση ξεκινά κάθε χρόνο στις 1 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης της εγκριτικής απόφασης, με πίστωση στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η επικύρωση των δεδομένων και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης πραγματοποιούνται μέσω των υπηρεσιών του κράτους.

Η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη για τους δικαιούχους μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για το έτος 2024.

Οι πολίτες που είχαν απορριφθεί για το έτος 2023 πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση για το έτος 2024, προκειμένου να εξεταστεί η πληροφόρηση σχετικά με την πληροφόρηση που χρειάζεται για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται εδώ: https://oreina.epidomata.gov.gr.

Ποιοι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όσοι κατοικούν σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές ή έχουν διαμονή εκεί για τουλάχιστον δύο έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις φορολογικές δηλώσεις του εισοδήματος τους.

Οι δηλώσεις αυτές καλύπτουν τα δύο φορολογικά έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και συνδυάζονται με τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Ένα σημαντικό κριτήριο είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.700 ευρώ.

Αυτό το καθοριστικό όριο συμβάλλει στον καθορισμό των δικαιούχων και εξασφαλίζει ότι οι επιδοτήσεις αποδίδονται σε οικογένειες που πραγματικά χρειάζονται τη στήριξη.

Συνολικά, ο συνδυασμός αυτών των παραμέτρων καθορίζει την επιλεξιμότητα για τη λήψη των χρημάτων του επιδόματος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!