Σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα στη μετάβαση προς την «πράσινη» εποχή πραγματοποίησαν το 2023 πολλές εταιρείες κρουαζιερόπλοιων.
Σύμφωνα με την την Έκθεση Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών της Διεθνούς Ενωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) για τις πρακτικές του κλάδου στην προώθηση της ατζέντας για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, οι εταιρείες συνεχίζουν τις επενδύσεις σε νέα πλοία, με 44 νέα κρουαζιερόπλοια να είναι υπό κατασκευή μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, ανεβάζοντας σε 62 δισ. δολ. τις επενδύσεις από το 2019.
Οπως επισημαίνεται από αυτά τα κρουαζιερόπλοια, τα 25 θα είναι με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και τα 7 έτοιμα για τη δυνατότητα χρήσης μεθανόλης κατά την παράδοση.
Η Έκθεση του 2023 διαπιστώνει ότι το 48% (σε επίπεδο χωρητικότητας) των νεότευκτων πλοίων θα σχεδιαστεί με κινητήρες LNG και συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου.
Επισημαίνεται ότι τα πλοία αυτά θα αποτελούν επίσης μέρος μιας μελλοντικής γενιάς πλοίων, που θα μπορούν να κινούνται με ανανεώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα μόλις οι πάροχοι καυσίμων είναι σε θέση να τα διαθέσουν σε ευρεία κλίμακα.
Με βάση τις αναλύσεις το LNG είναι επί του παρόντος το ορυκτό καύσιμο που είναι διαθέσιμο σε ευρεία κλίμακα και έχει τις καλύτερες επιδόσεις στη μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών. Εχει ουσιαστικά μηδενικές εκπομπές θείου και σωματιδίων, μειώνει τις εκπομπές NOx κατά περίπου 85% και επιτυγχάνει έως και 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η Έκθεση της CLIA παρουσιάζει, επίσης, άλλες σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιούν οι εταιρείες κρουαζιέρας για τη μείωση των εκπομπών κατά τον ελλιμενισμό τους, όπως τα συστήματα ηλεκτροδότησης από την ξηρά, τα οποία επιτρέπουν στα κρουαζιερόπλοια να σβήνουν τους κινητήρες για σημαντική μείωση των εκπομπών, ενώ βρίσκονται στο λιμάνι.
Από το σύνολο του στόλου των εταιρειών-μελών της CLIA, 120 πλοία (46% του συνόλου και αύξηση 48% έναντι του 2022) είναι εξοπλισμένα για ηλεκτροδότηση από την ξηρά, ενώ το 86% των πλοίων των μελών της CLIA (που αντιπροσωπεύουν το 95% της παγκόσμιας χωρητικότητας επιβατών) που θα τεθούν σε λειτουργία μέχρι το 2028, θα διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα.
Το 2022, η CLIA ανακοίνωσε πως τα μέλη της έχουν δεσμευτεί ότι όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμάνια ικανά να παρέχουν ηλεκτροδότηση από την ξηρά θα είναι εξοπλισμένα είτε να χρησιμοποιούν Παράκτια Ενεργειακή Υποστήριξη SSE έως το 2035 είτε να μπορούν να χρησιμοποιούν διαθέσιμες εναλλακτικές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα για τη μείωση των εκπομπών στο λιμάνι.
Ως μέρος του προγράμματος της Ε.Ε. «Fit-for-55», έως το 2030, τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης θα πρέπει να διαθέτουν ενεργειακή υποστήριξη, γεγονός που θα επιταχύνει περαιτέρω τις διαθέσιμες επενδύσεις λιμενικών υποδομών.
Η Διεθνής Ένωση Κρουαζιέρας αναφέρει επίσης ότι όλο και περισσότερες εταιρείες του κλάδου διαφοροποιούν τις ενεργειακές τους λύσεις, περιλαμβάνοντας κινητήρες πολλαπλών καυσίμων, δοκιμάζοντας τεχνολογίες κυψελών καυσίμων, αιολική ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης τεχνολογίας σταθερών πανιών solid sail), καθώς και φωτοβολταϊκές λύσεις και αποθήκευση μπαταριών για εξοικονόμηση ενέργειας.
Ηδη συστήματα αξιολόγησης αποτελεσματικότητας χρησιμοποιούνται τώρα σε 171 πλοία μελών της CLIA, που αντιπροσωπεύουν το 60% του παγκόσμιου στόλου, ενώ έχει προγραμματιστεί να προστεθούν πολλά ακόμα.
Επιπλέον, οι εταιρείες στο πλαίσιο εναλλακτικών καυσίμων επενδύουν σε τεχνολογίες πρόωσης με δυνατότητες μετατροπής στο μέλλον συμμετέχοντας σε 32 πιλοτικά έργα και συνεργατικές πρωτοβουλίες με παραγωγούς βιώσιμων καυσίμων και εταιρείες κινητήρων.
Από τον στόλο των μελών της CLIA, ανανεώσιμα βιοκαύσιμα χρησιμοποιούν τέσσερα πλοία που πλέουν σήμερα ενώ αναμένεται σε άλλα τέσσερα υπό κατασκευή.
Επιπλέον, 24 πλοία κάνουν επί του παρόντος δοκιμές βιοκαυσίμων και δύο κάνουν δοκιμές συνθετικών καυσίμων άνθρακα.
Επτά υπό κατασκευή πλοία αναμένεται να λειτουργούν με καύσιμα μηδενικού άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων πέντε πλοίων που προβλέπεται να χρησιμοποιούν πράσινη μεθανόλη και δύο που προβλέπεται να χρησιμοποιούν πράσινο υδρογόνο.
Σύμφωνα με την CLIA το 15% των κρουαζιερόπλοιων νέας κατασκευής που θα τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα πέντε χρόνια αναμένεται να εξοπλιστούν με αποθήκευση μπαταριών ή/και κυψέλες καυσίμου για την παραγωγή υβριδικής ενέργειας.
“Ο κλάδος της κρουαζιέρας, ως μέρος του ευρύτερου ναυτιλιακού τομέα, κάνει αυτό που του αναλογεί, χτίζοντας το μέλλον της κρουαζιέρας στα πλοία μας σήμερα. Χρειαζόμαστε τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τις ερευνητικές προσπάθειες, καθώς και να παρέχουν ένα σαφές και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι προμηθευτές καυσίμων και όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να κάνουν την κρίσιμη δουλειά που απαιτείται”,δήλωσε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ενωσης Εταιριών Κρουαζιέρας(CLIA) Pierfrancesco Vago.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!