Την σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης πέντε υποέργων – συνολικού προϋπολογισμού άνω των 860.000 ευρώ – της πράξης «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» διατυπώνει με σχετικά έγγραφα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.
Τα οχήματα είναι :
•Τρία απορριμματοφόρα προϋπολογισμού 517.080 ευρώ,
•Ένα ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο προϋπολογισμού 51.956 ευρώ,
•Ένα όχημα πλυντηρίου κάδων προϋπολογισμού 185.380 ευρώ,
•Ένα ανυψωτικό καλαθοφόρο προϋπολογισμού 92.938 ευρώ ,
•Δύο διπλοκάμπινα ημιφορτηγά τύπου 4χ4 και δύο ημικάμπινα ημιφορτηγά τύπου 4χ4 προϋπολογισμού 145.080 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!