Την σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της διακήρυξη του έργου “Αντικατάσταση στόλου οχημάτων ΔΕΥΑ Πρέβεζας” εξέφρασε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για μια παρέμβαση προϋπολογισμού 961.000€ με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας και περιλαμβάνει συνολικά την προμήθεια 9 σύγχρονων οχημάτων τα οποία θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα που είναι παλιάς τεχνολογίας, παθαίνουν συχνά βλάβες, ενώ δεν έχουν πια τις δυνατότητες να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες της επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια 3 μοτοσυκλετών, 3 φορτηγών κλειστού τύπου, 1 φορτηγού ανοιχτού τύπου , 1 φορτηγού ανοιχτού τύπου -χωματουργικού καθώς και 1 οχήματος ειδικής χρήσης-αποφρακτικού.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!