Την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών του υποέργου “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” στο πλαίσιο του έργου της παράκαμψης της Αρχαίας Νικόπολης, υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου, αποψιλώσεις, καθαρισμοί, αποψιλώσεις και καθαρισμούς, αφαίρεση επιφανειακών στρωμάτων, διενέργεια δοκιμαστικών τομών όπου απαιτηθεί. Επίσης θα γίνει συντήρηση των κινητών ευρημάτων που μπορεί να προκύψουν από τις ανασκαφικές εργασίες και τις διερευνητικές τομές,ανασκαφική έρευνα καθώς επίσης τοπογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση των αρχαιοτήτων και φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου και των κινητών ευρημάτων εφόσον προκύψουν αρχαιότητες. Μαζί με την εκτέλεση του υποέργου, εγκρίνεται και η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στις 98.000 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!