Την έγκριση εργασιών αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του, υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πρόκειται για ένα από τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης μέσω των Πολιτιστικών Διαδρομών σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Το υποέργο, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, περιλαμβάνει καθαρισμούς και αποχωματώσεις σε περιοχές του κύριου τμήματος της οικίας και των υπολοίπων χώρων, εργασίες προστασίας , συντήρησης και αποκατάστασης, στερεώσεις τοιχοποιιών, αναστηλώσεις κιόνων, συντηρήσεις κινητών ευρημάτων, έρευνα, τεκμηρίωση και πληροφόρηση,εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών,συντηρήσεις ψηφιδωτών, καθώς και υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού με την διάστρωση υλικών για την προστασία των δαπέδων που θα αποκαλυφθούν στους χώρους.
Στην απόφαση της Υπουργού συμπεριλαμβάνεται και η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, ενώ ως ημερομηνία λήξης του υποέργου ορίζεται η 31/3/2024.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!