Τους όρους και τη σύνταξη τη διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού 90.0000 ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή .
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πρέβεζας.
Τα προς προμήθεια όργανα και δάπεδα θα τοποθετηθούν στις υφιστάμενες παιδικές χαρές Λούρου , Καναλίου , Νέας Σαμψούντας, Πυροβολικού, Ανθόκηπου και Παντοκράτορα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!