Τον απολογισμό των δράσεών του για το 2022 έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Προστασίας της θαλάσσιας χελώνας “Αρχέλων”. Σύμφωνα με τα προκαταρτικά στοιχεία σε σύνολο 62 χιλιομέτρων παραλιών ωοτοκίας καταγράφηκαν 5.749 φωλιές ενώ πάνω από 50.000 άνθρωποι ενημερώθηκαν για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.
Την ίδια στιγμή στο Κέντρο Διάσωσης του Αρχέλων στη Γλυφάδα μεταφέρθηκαν 33 τραυματισμένες ή άρρωστες χελώνες Καρέτα Καρέτα, ενώ 32 επέστρεψαν αποθεραπευμένες στη θάλασσα.
Παράλληλα συνεχίστηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης στο Κέντρο Διάσωσης, ενώ το πρόγραμμα σήμανσης χελωνών στον Αμβρακικό Κόλπο είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστεί για πρώτη φορά στα 20 χρόνια υλοποίησης του μια σπάνια ενήλικη πράσινη μεγάλη χελώνα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!