Την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου “Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης και επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας υπέγραψε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννης Πλακιωτάκης.
Όπως υπογραμμίζεται η απόφασή του είναι ανεξάρτητη από άδειες και εγκρίσεις που τυχόν θα απαιτηθούν στα πλαίσια υλοποίησης του αντικειμένου, ενώ οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (από Δικαστικό Μέγαρο έως προβλήτα Ferry Boat) μήκους περίπου πεντακοσίων μέτρων ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ . Μεταξύ άλλων θα γίνουν παρεμβάσεις στο παραλιακό λιθόκτιστο μέτωπο (το οποίο θα αποκατασταθεί με τοποθέτηση σακολίθων από σκυρόδεμα ), ενώ μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα αποκατασταθεί πλήρως ο πεζόδρομος. Τέλος, θα κατασκευαστεί η ανωδομή του κρηπιδώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα και προβλέπεται κατασκευή (εξέδρα) σε πρόβολο για την εξυπηρέτηση και παροχή
υπηρεσιών στα ελλιμενιζόμενα σκάφη, η οποία θα φέρει όλες τις απαραίτητες για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση εργασίες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!