Σας προσκαλούμε στην επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο:
«Η μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης. Από την θεωρία …στην τάξη!»

Η Ημερίδα έχει ως σκοπό να παρουσιάσει ένα εναλλακτικό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης, γνωστό ως Aνεστραμμένη τάξη, το οποίο στηρίζεται στην αντιστροφή της μέχρι σήμερα ακολουθούμενης δομής.

Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν:
– Το θεωρητικό πλαίσιο της Ανεστραμμένης τάξης, τα χαρακτηριστικά της, τα στάδια εφαρμογής της, τα εργαλεία και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να υποστηριχτεί τεχνολογικά, τα οφέλη για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, οι προβληματισμοί από την εφαρμογή της.
– Ενδεικτικές διδασκαλίες που εφαρμόστηκαν πιλοτικά με την συγκεκριμένη μέθοδο διδασκαλίας το σχολικό έτος 2023-2024 στο 1 ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας στα μαθήματα της Τεχνολογίας, Ιστορίας και Φυσικής.
– Τα αποτελέσματα των ανώνυμων ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από μαθητές και καθηγητές του σχολείου πριν και μετά την πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου.
– Απόψεις μαθητών του 1 ου Πρότυπου Γυμνασίου Πρέβεζας για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου διδασκαλίας.

Συνδιοργάνωση:
– 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Πρέβεζας με λυκειακές τάξεις
– Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής ευθύνης της σχολικής μονάδας
– Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!