Η τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΔΣΑ για το 2021 επικαιροποιήθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συζήτηση εκτός από την τιμολογιακή πολιτική αναφέρθηκαν και τα έργα που σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Φορέας μέσα στο 2021. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παύλος Σαραμπασίνας ως μέλος της εκτελεστικής επιτροπής ανέφερε ότι οι όλοι οι δήμοι της Ηπείρου πληρώνουν τις ίδιες εισφορές ανάλογα με τα απορρίμματα που διαθέτουν, θύμισε ότι προχωρά η διαδικασία για την κατασκευή του ΣΜΑ Πρέβεζας, με τη δαπάνη να επιμερίζεται σε όλους τους Δήμους της Ηπείρου, αλλά και την υποβολή πρότασης μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων Πρέβεζας για ανάπτυξη των καφέ κάδων και τις γωνιές ανακύκλωσης πρόταση που θα υποβάλει Δήμος Πρέβεζας για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Να θυμίσουμε ότι η τιμή μονάδας είναι ενιαία για όλους τους δήμους της Ηπείρου και τα αποτελέσματα για το δήμο Πρέβεζας χαρακτηρίζονται πολύ καλά. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά πραγματοποιείται, μέσω του απολογισμού τιμολογιακής πολιτικής 2020 επιστροφή του “ανεκτέλεστου” κόστους διαχείρισης δηλαδή το μέρος του κόστους διαχείρισης που δεν πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση του 2020. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο δήμος Πρέβεζας το 2021 θα κληθεί να πληρώσει 185.231 ευρώ από 349.033 ευρώ που ήταν η αρχική χρέωση.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!