Συνεχίζει τις ενέργειές του ο Δήμος Ζηρού ενάντια στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στο ορεινό όγκο της Κρανιάς. Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής έδωσε εντολή σε δικηγόρο να προβεί στην άσκηση ένδικων μέσων κατά της σιωπηρής απόρριψης από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας των αιτήσεων αναθεώρησης που άσκησε ο Δήμος Ζηρού κατά βεβαιώσεων για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα που πρόκειται να εγκατασταθούν στην Κρανιά. Οι βεβαιώσεις αφορούν φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 70 και 40 MW (Megawatt) αντίστοιχα στις θέσεις Βόϊδι και Κάτω Βλάχα της Κρανιάς.
Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Ζηρού έχει εκφράσει την πλήρη κατηγορηματική αντίθεσή του στην διαδικασία αξιολόγησης-αδειοδότησης φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζηρού ενώ και η τοπική κοινότητα Κρανιάς έχει καταθέσει την άρνησή της για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις θέσεις Βόϊδι και Κάτω Βλάχα.
Την έγκριση τευχών σκοπιμότητας για την διενέργεια του διαγωνισμού κατασκευής εγκαταστάσεων στην Ήπειρο συζήτησε το Δ.Σ της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου.
Η έγκριση τευχών σκοπιμότητας και οικονομικού αντικειμένου για την διενέργεια του διαγωνισμού κατασκευή υποδομών χώρου δεξαμενών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσα συζητήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου.
Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ μέσα στην επόμενη πενταετία θα υλοποιηθεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 275,5 ευρώ σε Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο όπου προβλέπεται ότι θα τροφοδοτηθούν πάνω από 68.000 νέοι καταναλωτές φυσικού αερίου, οικιακοί και επιχειρήσεις. Στις 34 πόλεις συγκαταλέγονται και οι πόλεις της Ηπείρου όπου μάλιστα οι εργασίες για την ανάπτυξη των δικτύων αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2022. Να θυμίσουμε ότι για τα Ιωάννινα προβλέπονται 2.632 συνδέσεις, για την Άρτα και την Πρέβεζα από 594 και για την Ηγουμενίτσα 395.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!