Το Αλιευτικό Καταφύγιο Μύτικα είναι ένα πολύ σημαντικό έργο που υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας στα πλαίσια του προγράμματος ΑΙ SMART Adriatic Ionian Small και χρηματοδοτείται από το Interreg Ελλάδα Ιταλία 2014-2020. Η κατασκευή του έργου προχωράει με γρήγορο ρυθμό και έχει ήδη υλοποιηθεί το 50 % του έργου, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο τρέχον έτος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στράτος Ιωάννου ανέφερε σχετικά: «Η δημιουργία του Αλιευτικού καταφυγίου ικανοποιεί χρόνιο αίτημα των αλιέων και των κατοίκων του Μύτικα για την αναβάθμιση του υπάρχοντος καταφυγίου και αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την περιοχή. Έρχεται ως συνέχεια του σχεδίου αναβάθμισης των Αλιευτικών υποδομών του νομού, μετά την βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Αλιευτικού καταφυγίου της Πρέβεζας και την κατασκευή του Αλιευτικού καταφυγίου Παντοκράτορα, για να παράσχει σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές στους αλιείς, αλλά και να αναβαθμίσει λειτουργικά και αισθητικά τους περιβάλλοντες χώρους».

Συγκεκριμένα η μελέτη προβλέπει την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού καταφυγίου και πιο συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνει:

  • την αποκατάσταση θωράκισης και επέκταση του προσήνεμου μόλου
  • την αποκατάσταση διατομής και επέκταση υπήνεμου μόλου
  • την αύξηση χωρητικότητας καταφυγίου με τη δημιουργία νέου κρηπιδώματος στον υπήνεμο μόλο.
  • την βελτίωση της λειτουργικότητας του καταφυγίου

 

Στα πλαίσια του έργου, και συγκεκριμένα στις 6 έως 8 Ιουλίου 2022,  πραγματοποιήθηκε  τριήμερη Διασυνοριακή εκδήλωση με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων καθώς και την αξιολόγηση της πορείας των έργων. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες, Έλληνες και ξένοι, στελέχη του Interreg και συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στο Μύτικα Πρεβέζας όπου είδαν από κοντά το την εξέλιξη του έργου που πραγματοποιείται με ταχείς ρυθμούς και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους.

 

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με την περιγραφή του,  το έργο ΑΙ SMART στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κοινού δικτύου λιμένων στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου βασισμένο στην έννοια των “έξυπνων, πράσινων και ολοκληρωμένων λιμένων”, επιτρέποντας τον καθορισμό νέων πράσινων διαδρομών που θα συνδέουν μικρά περιφερειακά λιμάνια στις εμπλεκόμενες διασυνοριακές χώρες. Το έργο προωθεί τη δυνατότητα των διαδρομών μικρών αποστάσεων, ως αναπόσπαστο και συμπληρωματικό μέρος των δια-τροπικών διαδρόμων ΔΕΔ-Μ(intermodal τΕΝ-Τ corridors), για βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς υπηρεσίες μεταφορών, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2030, για έξυπνη ανάπτυξη με βάση την αξιοποίηση των φυσικών και τοπικών πόρων τόσο των ακτών όσο και της ενδοχώρας. Το έργο διευθύνεται από τη Διεύθυνση Κινητικότητας της Περιφέρειας Απουλίας και συμμετέχει ως εταίρος, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!