Υπεγράφη μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης και της αναδόχου εταιρίας η σύμβαση για την “Εκπόνηση μελέτης διαμορφώσεως περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Αγίων Αποστόλων Λιθαρίου”. Το έργο αφορά στην εκπόνηση της οριστικής μελέτης διαμορφώσεως του περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Αγίων Αποστόλων Λιθαρίου συμπεριλαμβανομένης και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης, προκειμένου μετά την έγκριση από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υλοποίησης του έργου της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής ώστε αυτή να αποδοθεί στους επισκέπτες και να αποδοθεί η τιμή προς τον Απόστολο Παύλο ο οποίος κήρυξε τον Χριστιανισμό στην αρχαία Νικόπολη και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!