Την προέγκριση δημοπράτησης του έργου : “Διαμόρφωση Τάφρου Αγίου Ανδρέα” Πρέβεζας, προϋπολογισμού 1.850.000,00 ενέκρινε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου. Έτσι ανοίγει ο “δρόμος” για τη δημοπράτηση του έργου αυτού που θα βελτιώσει το αστικό περιβάλλον σε μια υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά περιοχή της πόλης, θα αναδείξει την Τάφρο περιμετρικά των τειχών του Κάστρου και θα καταστήσει εφικτή την επαναχρησιμοποίησή της από τους πολίτες τόσο ως χώρο αναψυχής όσο και ως άξονα σύνδεσης περιοχών της πόλης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η δημιουργία πλακόστρωτων και πεζοδρόμων οι οποίοι θα είναι σε συνέχεια και θα συνδέονται με τους υπολοίπους πεζόδρομους της πόλης, η ανάδειξη των τειχών του Κάστρου, χώροι πρασίνου και κοινόχρηστοι χώροι καθώς και ανάπλαση της πλατείας δίπλα στη λέσχη Αξιωματικών. Ο δρόμος θα γίνει ήπιας κυκλοφορίας, θα απαγορευθεί η στάθμευση (εκτός από τα σημεία που θα το επιτρέπει η ειδική σήμανση) ενώ θα “ενοποιηθεί” με το ιστορικό κέντρο, δημιουργώντας έναν χώρο που θα συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με τις ανάγκες και την ικανοποίηση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!