Αποδέκτης μιας σημαντικής δωρεάς ύψους 16.500 € από το Ιδρυμα Πολιτισμού “Σταύρος Νιάρχος” έγινε ο Δήμος Πρέβεζας και πιο συγκεκριμένα η Δημοτική Βιβλιοθήκη .
Το ποσό αφορά την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού και υποδομών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πρέβεζας (Παιδική Εφηβική Βιβλιοθήκη) και εγκρίθηκε από το Δ.Σ του Ιδρύματος μετά από αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ακολούθησε η αποστολή ολοκληρωμένης αναλυτικής πρότασης και επικαιροποιημένης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας (σύμφωνα και με τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις του Ιδρύματος ) καθώς και η επίσκεψη κλιμακίου για έλεγχο του χώρου στο ισόγειο της Θεοφανείου, ο οποίος θα στεγάσει την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη και τον απαραίτητο εξοπλισμό (επίπλωση, τεχνολογικό εξοπλισμό, διαμόρφωση κλπ)που θα απαιτηθεί .
Το θέμα τέθηκε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ενώ θα ακολουθήσει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νικόλαο Γεωργάκο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!