Το επιπλέον απαιτούμενο ποσό για την εκτέλεση 17 νέων εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη είναι όμως απαραίτητες για την άρτια κατασκευή και λειτουργικότητα του Αλιευτικού Καταφυγίου Μύτικα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Το έργο δημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του 2021 και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί πάνω από το 60% των εργασιών.
Τα προς κατασκευή έργα είναι η κατασκευή θωράκισης προσήνεμου και υπήνεμου μώλου αντίστοιχα, η κατασκευή παραλιακού μετώπου με επένδυση deck ,οι εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης, κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου και ηλεκτρομηχανολογικών έργων υποδομής παροχέτευσης και εφοδιασμού σκαφών, η βελτίωση συστημάτων πρόσδεσης ασφάλειας σκαφών και φωτισμού λιμένα και λοιπές εργασίες.
Στόχος είναι η βελτίωση και ο εκσυχγρονισμός του αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα με σκοπό να υπάρχει ασφάλεια στην προσέγγιση και παραμονή των σκαφών μέσα στην οριοθετημένη λιμενολεκάνη και τις προβλεπόμενες λοιπές υπηρεσίες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!