Στον ορισμό των αιρετών αλλά και των πολιτών που θα συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης , του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας) προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας στη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Ειδικότερα η νέα διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας με πενταετή θητεία έχει ως εξής : Δαρδαμάνης Γιάννης πρόεδρος και μέλη Γιώργος Σαριάνογλου με αναπληρώτρια την Κατσαούνου Γρηγορία, Παγγές Νίκος με αναπληρωτή τον Μάκη Χρήστο, Ματέρης Κώστας με αναπληρώτρια την Αηδώνη Δήμητρα, Ζέρβας Φώτης με αναπληρωτή τον Τσούτση Γιάννη, Δράκος Θεόδωρος με αναπληρωτή τον Νίτσα Γιώργο και Βαγγέλης Κύρλας με αναπληρωτή τον Καλύβα Κώστα. Από τους δημότες ως μέλος ο Σαραμπασίνας Παύλος με αναπληρώτρια τη Βρεττού Παγώνα, Κατέρης Κώστας με αναπληρώτρια την Καμπέρη Βιργινία, από τους εργαζόμενους  Λάμπρου Βασίλειος με αναπληρωτή τον Νίκο Αλεξίου και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)  Ανωγιάτης Θανάσης με αναπληρωτή τον Μισιρλή Γιώργο.

Η σύνθεση της διοίκησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θητεία έως 30 Ιουνίου 2026 έχει ως εξής: Κουμπής Γρηγόρης  πρόεδρος και μέλη Κατσαούνου Γρηγορία με  αναπληρωτή Σαριάνογλου Γιώργο, Κόκκαλης  Σπύρος με αναπληρώτρια την Αηδώνη Δήμητρα, Ντόντορος Βασίλης με αναπληρωτή τον Πλέουρα Νίκο, Τζίμας Νίκος με αναπληρωτή τον Νίτσα Γιώργο, Χαρισιάδης Γιώργος με αναπληρωτή τον Τζίμα Δημήτρη και η Λιμενάρχης Πρέβεζας Ματίνα Μαργέλη.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο στη “Δημοτική Επιχείρηση  Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας” ειδικού σκοπού  , με θητεία μέχρι 30 Ιουνίου 2026 έχει ως εξής: Πασσάς Γιώργος πρόεδρος Αργυρός Λεωνίδας με αναπληρωτή τον Κόκκινη Γιώργο, Βρυώνης Σπύρος με αναπληρώτρια την Αηδώνη Δήμητρα, Μάκης Χρήστος  με αναπληρώτρια την Κατσαούνου Γρηγορία, Κακιούζης  Χαράλαμπος με αναπληρωτή τον Τσούτση Γιάννη, Φούντογλου Σεβαστή με αναπληρωτή με τον Νίτσα Γιώργο και Καλύβας Κώστας με αναπληρωτή τον Βουλιστιώτη Πέτρο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!