Την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά τη φάση εκπόνησης μελετών εφαρμογής (αρχιτεκτονικά, στατικά και ηλεκτρομηχανολογικά) και των τευχών δημοπράτησης για την ανάδειξη του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα Πρέβεζας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Όπως υπογραμμίστηκε αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να διορθωθούν εγκαίρως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα τεύχη της προμελέτης και της οριστικής μελέτης για την ανάδειξη του Κάστρου που υπεβλήθησαν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προς έγκριση έτσι ώστε στη συνέχεια να εκπονηθούν τα τεύχη των μελετών εφαρμογής για την ανάδειξη του Κάστρου Αγίου Ανδρέα

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!