Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας για το το έτος 2022 , θα συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία θα συνεδριάσει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου ώρα 17:00μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας «ΟΑΣΗ» αίθουσα Νικόλαος Σ. Κονεμένος.
Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερωθούν για το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος το οποίο είναι προσαρμοσμένο στα πραγματικά έσοδα του Δήμου και περιλαμβάνει έργα, μελέτες, υπηρεσίες και προμήθειες κατά ιεραρχική σειρά ανά είδος υπηρεσίας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ, την ΣΑΤΑ σχολείων, την πολιτική προστασία, τα ιδία έσοδα, τα κοινοτικά προγράμματα κλπ.
Οι απόψεις των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα καταγραφούν και θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!