Σε εργασίες καθαρισμού στις κοίτες ρεμάτων και σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, από πεσμένα κλαδιά, δέντρα και λοιπά φερτά υλικά καθώς και εργασίες αποκατάστασης αναχωμάτων θα προχωρήσει η Π.Ε Πρέβεζας.
Στόχος είναι η θωράκιση των συγκεκριμένων σημείων καθώς και των περιοχών που γειτνιάζουν με αυτά έτσι ώστε σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα που θα έθεταν σε κίνδυνο ζωές αλλά και περιουσίες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!