Στην κατακύρωση  του διαγωνισμού που αφορά στην  ανάθεση σύνταξης εμπεριστατωμένης μελέτης τεχνικής περιγραφής εργασιών (υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, αποχέτευσης, κουφωμάτων, μεταλλικών κατασκευών και λοιπών παρεμβάσεων) με επιμέτρηση και κοστολόγηση αυτών, καθώς επίσης  και την μελέτη στατικότητας και δήλωση αυθαιρέτων στο κτίριο που παραχώρησε η Περιφέρεια Ηπείρου για την στέγαση του τομέα ΕΚΑΒ Πρέβεζας , προχώρησε το Δ.Σ του Εθνικού Κέντρου Άμεσης  Βοήθειας.

Να θυμίσουμε ότι ο χώρος  που παραχωρήθηκε βρίσκεται στο πρώην ΚΤΕΟ Πρέβεζας  και μετά τη διαμόρφωσή του θα φιλοξενήσει τον υποτομέα του ΕΚΑΒ  που λειτουργεί στην περιοχή μας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!