Το “πράσινο φως” για την διενέργεια διαγωνισμού προκειμένου να προχωρήσει η προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων συνολικής χωρητικότητας 4400 λίτρων για τον Δήμο Πρέβεζας μέσω του προγράμματος Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝ.
Η προμήθεια αφορά 4 κάδους προϋπολογισμού 120.967 ευρώ, οι οποίοι θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της αισθητικής αλλά και της λειτουργικότητας της πόλης.
Οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος , θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αναπτύσσοντας έτσι ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε χώρους που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!