Τρία ακόμη μεγάλα έργα για την αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων στην Ήπειρο προωθούνται προς υλοποίηση από την Περιφέρεια Ηπείρου μετά και τις σημερινές αποφάσεις που έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή και συγκεκριμένα:

Αναδείχθηκαν οι ανάδοχοι για τα έργα:

  • «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου – Ανακατασκευή διωρύγων ΒΔ1, Δ25 και Δ34», προϋπολογισμού € 2.196.899,69 . Οριστικός ανάδοχος η «Κ/Ξ Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ»
  • «Έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 2.000.000. Οριστικός ανάδοχος «Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΤΕ.ΚΑΤ.Ο.Ε.».
  • «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Λούρου – Ανακατασκευή διωρύγων Δ2 & Δ7» προϋπολογισμού 2.196.564,33 €. Προσωρινός ανάδοχος η «Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ-ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ».
  • «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής» προϋπολογισμού € 490.000. Οριστικός ανάδοχος «ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε.».
  • «Προμήθεια Ηλεκτροκινητήρων και αντλητικού συγκροτήματος αρδευτικού αντλιοστασίου (Ωρωπού) του ΤΟΕΒ Λάμαρης», προϋπολογισμού 50.220,00 €. Οριστικός ανάδοχος: ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τα τέσσερα πρώτα έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το πέμπτο από πόρους της Περιφέρειας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!