Στη δημοσιότητα δόθηκε η απόφαση για την πρόσληψη στο Δήμο Πρέβεζας Συμπαραστάτη του Δημότη. Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Νίκου Γεωργάκου, το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του κατά το μήνα Απρίλιο θα προβεί στην επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση.

Σύμφωνα με τα ισχύοντα, ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργασιακή εμπειρία σε θέση ευθύνης τουλάχιστον 20 χρόνια στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής Πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα την επιλογή του Συμπαραστάτη, η οποία θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και η ώρα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!