Τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικό ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023 απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμος Πρέβεζας. Το αίτημα του Δήμου περιλαμβάνει μια θέση Π.Ε Κτηνιάτρων, μια θέση Πολιτικών Μηχανικών, μια θέση Π.Ε Οικονομικού (με άδεια Α’ τάξης), μια θέση Τ.Ε Μηχανικών, μια θέση Τ.Ε Βιβλιοθηκονόμων , δύο θέσεις Υ.Ε Εργατών Πρασίνου και σαράντα θέσεις πλήρους απασχόλησης Υ.Ε Καθαριστές/Καθαρίστριες σχολικών μονάδων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!