Στην προκήρυξη διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου και ενός χλοοκοπτικού τρακτέρ με ελκόμενο αεριστήρα προυπολογισμού 150.000 € προχώρησε ο Δήμος Πρέβεζας.
Η προμήθεια θα γίνει μέσω του προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ” και η δημοπράτηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Ο Δήμος θα προμηθευτεί ένα αναρροφητικό σάρωθρο και ένα χλοοκοπτικό τρακτέρ με ελκόμενο αεριστήρα τα οποία θα εκσυγχρονίσουν περαιτέρω τον στόλο των οχημάτων και θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες περιβάλλοντος και καθαριότητας.
Το σάρωθρο θα είναι καινούριο προηγμένης τεχνολογίας και θα έχει μεγάλη αυτονομία και χωρητικότητα, ενώ το χλοοκοπτικό τρακτέρ θα χρησιμεύσει στη συντήρηση του φυσικού χλοοτάπητα του δημοτικού σταδίου Πρέβεζας.
Η σταδιακή ανανέωση του στόλου των οχημάτων του Δήμου θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και γενικότερα στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής .

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!