Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Σχεδιασμός και αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου Αγ. Γεωργίου Γλυκόριζου – Αγωγοί μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου»

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 784,84 εκατ. ευρώ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 26/2 και η αποσφράγιση αυτών θα γίνει στη 1/3.

Ταυτότητα του έργου

Στην περιοχή των πηγών Αγ. Γεωργίου θα τοποθετηθεί το νέο αντλιοστάσιο και θα εκκινεί ο αγωγός μεταφοράς, δίπλα από τον υφιστάμενο, που θα καταλήγει στον κεντρικό αύλακα του αρδευτικού δικτύου 3χλμ προς τα ανατολικά πάνω στην κεντρική οδό.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!