Δρομολογήθηκε από το Νοσοκομείο Πρέβεζας η διαδικασία προμήθειας «Μετασχηματιστή Μέσης Τάσης και υλοποίηση βελτιωτικών παρεμβάσεων στο υποσταθμό μέσης τάσης» αντίστοιχα συνολικού προϋπολογισμού 43.820,00€ και 8.720,00€. Ο νέος μετασχηματιστής ο οποίος θα είναι ξηρού τύπου κατασκευασμένος σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντικαταστήσει τον παλιό, ο οποίος παρουσιάζει προβλήματα και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση του Νοσοκομείου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!