“Σε απάντηση όσων είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με συνεργασίες Δημοτικών Παρατάξεων στο Δήμο μας όπου αναφέρεται και η δική μας Παράταξη δηλώνουμε τα εξής:

Όπως ανακοινώσαμε με προηγούμενο ΔελτίοΤύπου, είμαστε σε διαδικασία ανασύνταξης της Παράταξής μας γράφοντας νέα μέλη αποτεινόμενοι σε όλο το δημοκρατικό, προοδευτικό, αριστερό κόσμο. Το επόμενο βήμα είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, όπου θα εκλεγεί νέα Γραμματεία, τα άλλα όργανα και ο/η Επικεφαλής της Παράταξης. Εκεί θα παρθούν και συλλογικές αποφάσεις για την παραπέρα πορεία μας τις οποίες θα κληθούν να υλοποιήσουν τα θεσμικά μας όργανα. Μπορεί να γίνονται ανεπίσημες ατομικές συζητήσεις συνεργασιών, (κάτι που εξάλλου κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει) αλλά τις τελικές αποφάσεις θα τις πάρει το αρμόδιο όργανο που είναι η Γενική Συνέλευση των μελών.

Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση οργάνων ή ατόμων αλλά με ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες και προγραμματικές συμφωνίες για την αλλαγή στο Δήμο μας. Τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί. Διευκρινίζουμε πως η Παράταξή μας δεν είναι Κόμμα, αλλά πολυσυλλεκτική ομάδα διαφόρων προοδευτικών πολιτικών πεποιθήσεων με σκοπό την προκοπή στον τόπο μας.

Η Γραμματεία της Παράταξης”Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!