ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αστυνομική Δ/νση και Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, Δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους.

Ως κάτοικοι Ιωαννίνων αλλά και της οδού Κενάν Μεσαρέ, με προφανές το έννομο συμφέρον μας στην ασφάλεια, ζητούμε να ακυρωθεί και εξαφανιστεί η ανορθολογική και μη σύννομη Απόφαση 117/26-8-2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννίνων με την οποία, ο Πρόεδρος κ. Πήχας και τα μέλη της, μολονότι είναι εντεταλμένοι να φροντίζουν για την Ποιότητα της Ζωής μας, αποφαίνονται ομόφωνα πως «δεν υπάρχουν λόγοι τροποποίησης της υπάρχουσας σήμανσης στην οδό Κενάν Μεσαρέ» για τους εξής λόγους, για όσους σας έχουμε κατ΄ επανάληψη αναφέρει και γι’ αυτούς που θα προσθέσουμε μελλοντικά:

1ος λόγος. Επειδή πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας του πληθυσμού της πόλης και των επισκεπτών αλλά και άπτεται θεμάτων προσωπικότητας και υπηρεσιακού καθήκοντος όσων φέρονται να συμμετείχαν στην συζήτηση και να προσυπέγραψαν για τη λήψη της απόφασης 5/20-7-2022 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων, απαιτείται να ελεγχθεί η συγκρότηση σε σώμα και η τήρηση των πρακτικών κατά τη σχετική συνεδρίαση. Σημειωτέον πως αν και το έννομο συμφέρον μας είναι προφανές, υπήρξε σιωπηρή άρνηση των αρμοδίων του Δήμου να ικανοποιήσουν το αίτημά μας με Α.Π. 90321/25-8-2022 για επίδοση αντιγράφου του ενυπόγραφου πρακτικού της συνεδρίασης της Ε.Κ. Θεμάτων 5/20-7-2022.

 

2ος λόγος. Η Ε.Κ. Θεμάτων, την οποία επικαλείται η ΕΠΖ, φέρεται να εξέδωσε την απόφαση 5/20-7-2022 με την οποία φέρεται να επιδιώκει να παραμείνουν ως έχουν τα θεμελιώδη προβλήματα σήμανσης της βρίθουσας τροχαίων συγκρούσεων οδού Κενάν Μεσαρέ. Όμως, τόσο η απόφαση αυτή, όσο και η 117/26-8-2022 της ΕΠΖ επικαλούνται το έγγραφο 85747/27-6-2022 της Δ.Τ.Υ. στο οποίο οι 2 (τουλάχιστον) βασικοί ισχυρισμοί που περιέχονται σε αυτό είναι αναληθείς:

(α) Είναι προδήλως ψευδής ο ισχυρισμός πως για την Κ. Μεσαρέ και την παράνομη σήμανσή της διαμαρτύρεται μόνον ένα άτομο. Πρώτη και καλύτερη η Τροχαία Ιωαννίνων που με εναγώνιο επείγον σήμα διέταξε τη διόρθωση της υφιστάμενης σήμανσης και από τότε δεν έγινε τίποτα απολύτως. Σας έχουν κοινοποιηθεί 1500 υπογραφές συμπολιτών, εκ των οποίων οι 92 πρόσφατες, καθώς επίσης και οι διαμαρτυρίες του συνόλου των ΜΜΕ, του Συλλόγου Γονέων Σχολείου της περιοχής, του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, του Πανελλαδικού Συλλόγου “SOS, Τροχαία Εγκλήματα” κ.λπ., με αιτήματα που αφορούν την σήμανση…

(β). Η αλήθεια είναι πως το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων υπέβαλε μήνυση κατά των υπευθύνων του Δήμου για “διατάραξη συγκοινωνιών” από την παράνομη σήμανση, όταν ο Δήμος αρνήθηκε να τη διορθώσει. Η λεκτική διάψευση που περιέχεται στο ανωτέρω έγγραφο της ΔΤΥ, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα δικόγραφα που σας έχουμε στείλει.

 

3ος λόγος. Η προσβαλλόμενη απόφαση της ΕΠΖ στρέφεται ευθέως κατά:

Α. του κυριότερου άρθρου (52) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που απαιτεί η Μελέτη Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης να εκπονείται από συγκοινωνιολόγους, και να εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Δ/ση ως προς τη νομιμότητα αλλά και από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Δ/σης ως προς την επιστημονική και νόμιμη ουσία των ρυθμίσεων.

Β. των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. όλων των Δημάρχων και ΓΓ Αποκεντρωμένης Δ/σης (από το 2010 και εντεύθεν)

Δ. του Περιφερειάρχη

Ε. του Γενικού Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας

ΣΤ. της Αστυνομικής Δ/σης και του Τμ. Τροχαίας Ιωαννίνων

Ζ. της Επιτροπής Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Η. του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Θ. του Υπουργείου Μεταφορών-Επικοινωνιών

Ι. του Συνηγόρου Του Πολίτη

κ.λπ. θεσμικών φορέων.

Όπως γνωρίζετε, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα έχουν κοινοποιηθεί στον Δήμο και θα τα προσκομίσουμε στις Αρχές που θα απευθυνθούμε εφόσον χρειαστεί.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ:

–Να γίνει δεκτή η υπό κρίση Προσφυγή μας για τους παραπάνω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους, και για όσους λόγους σας έχουμε ήδη κοινοποιήσει.

-Να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 117/26-8-2022 απόφαση ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ και οι αποφάσεις και έγγραφα που επικαλείται η απόφαση αυτή για τους ανωτέρω νόμιμους και βάσιμους και αληθινούς λόγους, και να εκπονηθεί η Μελέτη Σήμανσης της Κ.Μεσαρέ όπως προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Με εκτίμηση,

Ευάγγελος Λιβιτσάνος, Κ. Μεσαρέ 15, Ιωάννινα,

ατομικώς, και ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Κατοίκων Κενάν Μεσαρέ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!