Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και ο υφ. Γεώργιος Στύλιος ανακοίνωσαν την υπογραφή πρόσκλησης προς τους Δήμους για την αγροτική οδοποιία. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 43.000.000,00 €. Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι Δήμοι της Χώρας. Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές, προβλέπουν τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση, δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, κλπ. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 10/01/2022 και η ημερομηνία λήξης είναι η 28/02/2022.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!