Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Στρατηγικό Οργανισμό για την Οικο-Βιώσιμη Εδαφική Ανάπτυξη καθώς και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Απουλίας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην υλοποίηση του διασυνοριακού Έργου «AETHER – Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources», το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGV-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020».

Κύριος στόχος του έργου «AETHER» είναι η δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης, πρόληψης αλλά και ενημέρωσης, με σκοπό τη μείωση και τη διαχείριση φαινόμενων που μπορεί να απειλήσουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων αλλά και την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία των πολιτών. Για την Περιφέρεια Ηπείρου η κύρια πιλοτική δράση αφορά στην χρηματοδότηση της κατασκευής και του εξοπλισμού του Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιχθυοκαλλιέργειας, στη Σαγιάδα, της ΠΕ Θεσπρωτίας, όπου οι ιχθυοκαλλιεργητές θα μεταφέρουν τα πλαστικά απορρίμματα τα οποία θα δεματοποιούνται και θα διοχετεύονται σε εταιρείες ανακύκλωσης και επιπλέον θα γίνεται επιτόπου η καύση των ζωικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο του έργου AETHER, η Περιφέρεια Ηπείρου διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση της Θεματικής Επικοινωνιακής Καμπάνιας ARCA (Awareness-Raising Chain Actions), στις 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00, με δίωρη διάρκεια, στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου, Ν. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα, 2ος Όροφος στα Ιωάννινα.

Η Ενημερωτική Εκδήλωση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο. με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των εθελοντικών ομάδων πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα και την εξοικείωση τους με την εφαρμογή LEPRE, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, η οποία έχει σαν στόχο να παρέχει στους χρήστες το προνόμιο να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να συμμετάσχετε στη δια ζώσης στην Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο της Θεματικής Επικοινωνιακής Καμπάνιας ARCA του Έργου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!