Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου συνολικά 4 ατόμων  για  την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών  του  ανακοινώνει ο Δήμος Πρέβεζας.
Πιο συγκεκριμένα θα  προσληφθούν 3 ΔΕ Οδηγοί  (Φορτηγών και απορριμματοφόρων) Γ ή C κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και 1 ΔΕ Χειριστής  Μηχανημάτων Έργου (ανυψωτικού μηχανήματος ογκωδών αντικειμένων (Μπίγα) για χρονικό διάστημα 8 μηνών.Η υποβολή δικαιολογητικών ξεκινά στις 11 και ολοκληρώνεται στις 22 Απριλίου .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Πρέβεζας τηλ.2682360650, 658  κ. Καλλιόπη Κυργιάκη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!