Στην πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για να καλύψει αυξημένες ανάγκες θα προχωρήσει ο Δήμος Πρέβεζας.
Την σχετική απόφαση ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ενώ οι θέσεις που αναμένεται να βγουν στον “αέρα” αφορούν 12 εργάτες καθαριότητας Υ.Ε, 3 οδηγούς Δ.Ε και 1 (έναν) χειριστή μηχανημάτων έργου (ανυψωτικού μηχανήματος ογκωδών αντικειμένων-μπίγα).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!