Την Τρίτη 23 Απριλίου συνήλθε η επιτροπή κρίσης και επιλογής των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Open Call* για τη δημιουργία εικαστικών εγκαταστάσεων στην πόλη των Ιωαννίνων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας POWERED by ONASSIS STEGI και αποδέκτες του μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των τριών εμπλεκόμενων φορέων: Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Δήμος Ιωαννιτών. Οι προτάσεις των καλλιτεχνών που επιλέχθηκαν, προέκυψαν από την εικαστική έρευνα, που αυτοί ανέπτυξαν, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τέχνη και δημόσιος χώρος» της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προκρίθηκαν οι προτάσεις των παρακάτω καλλιτεχνών:

 

1. Μανούσου Μανουσάκη

2. ce_lab (Ελένης Μολύβα)

3. Ιωάννας Πλέσσα

4. Γιάννη Πολυχρονόπουλου

 

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στηρίζοντας τις δραστηριότητες της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε σχέση με την ψηφιακή τέχνη, υποστηρίζει την ένταξη των εικαστικών τεχνών στον δημόσιο χώρο, ως μορφή δημόσιου λόγου και εξέτασης του ρόλου του ψηφιακού στη ζωή μας.

Στο πλαίσιο αυτό η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και η Σχολή Καλών Τεχνών, θα υποστηρίξουν από κοινού την τεχνική υλοποίηση, δημιουργία και παρουσίαση των ως άνω έργων με στόχο την ανάδειξη της αλήθειας του τόπου και την οργανική ένταξη της τέχνης για το ψηφιακό στον δημόσιο χώρο των Ιωαννίνων. Για τις ανάγκες της τεχνικής υλοποίησης θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών, workshop που θα περιλαμβάνει διαλέξεις από συνεργάτες της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, Πρόδρομος Τσιαβός – Head of Digital & Innovation, Βασίλης Παναγιωτακόπουλος – Head of Production, Aντώνης Κόκορης – Technical Manager.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!