Δεκτό, κατά πλειοψηφία, έγινε από την ολομέλεια της Βουλής, το Σχέδιο Προϋπολογισμού Δαπανών του κοινοβουλίου, Οικονομικού Έτους 2024. Κατά πλειοψηφία, ενεκρίθη επίσης, ο Απολογισμός Δαπανών της Βουλής, Οικονομικού Έτους 2022 και του Παρατήματος αυτού (Απολογισμός 2022 των πεπραγμένων του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία).

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, το κόστος της λειτουργίας του κοινοβουλίου, δεν ξεπερνά το δύο τοις χιλίοις των κρατικών δαπανών, γεγονός που «διαψεύδει τις υπερβολές ότι η Βουλή είναι μια σπάταλη και πολυτελής υπόθεση, η οποία χρήζει κατακραυγής και αποδοκιμασίας». Υπενθύμισε, δε, ότι μέρος των ποσών, που προέρχονται από εξοικονόμηση δαπανών της Βουλής, διοχετεύονται σε παροχές κοινωνικού, εθνικού και πολιτιστικού σκοπού, όπως η δημιουργία 50 κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Ειδικότερα για τον νέο προϋπολογισμό της Βουλής, ύψους 159,4 εκατ. ευρώ, ο πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι είναι αυξημένος κατά 7% σε σχέση με τον προηγούμενο, δηλαδή κατά 10,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό, πρόσθεσε, δικαιολογείται απολύτως κυρίως λόγω του καινούργιου ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου που θα εφαρμοστεί από την 1/1/2024, κατ΄ εφαρμογήν του νόμου 5045/2023 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ, έχουμε ανατιμήσεις αγαθών και υπηρεσιών, έξοδα διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων, εις τρόπον ώστε όλα αυτά να συμποσούνται στην αύξηση κατά 7%.

Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχουν και περικοπές δαπανών, «λόγω επιτυχών διαπραγματεύσεων», όπως η περικοπή κατά 400.000 ευρώ των δαπανών για αεροπορικά εισιτήρια των βουλευτών το οποίο επετεύχθη έπειτα από διαπραγματεύσεις με αεροπορικές εταιρείες ή η μείωση κατά 200.000 ευρώ των τελών σταθερής τηλεφωνίας, η οποία και αυτή επετεύχθη έπειτα από διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες οι οποίες παρέχουν στο κοινοβούλιο τις υπηρεσίες της τηλεφωνίας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!